Hoera! 12 pups

NL Gisteren, op 16-12-2016, is Tika bevallen van een geweldig mooi nestje van 12 pups. Hier droom je alleen maar van, van zo’n voorspoedige, snelle bevalling en het voelt dan ook als een groot wonder dat Tika het op deze manier volbracht heeft. De eerste kwam om 10.45 uur en met tussenpozen van soms een uur, soms een half uur en soms maar 20 minuten, kwamen 1 voor 1 de pups tevoorschijn. Ogenschijnlijk zonder moeite, met maar een paar persweeën per pup. Een van de pups moest ik in de tuin opvangen toen ik haar even liet plassen! Gelukkig had ik een handdoekje bij me, en ik ging snel naar binnen. Ze kwamen bijna op volgorde van geslacht: teef, reu, teef, reu etc. Uiteindelijk zijn er 6 teefjes en 6 reutjes geboren; een koningswens :-). Ze waren allemaal op goed gewicht bij de geboorte: tussen 400 en 500 gram. Met de eerste 2 a 3 pups wist Tika nog niet zo goed raad. Na 3 of 4 pups werd Tika echt ‘moeder’. En nu doet ze het zo fantastisch; ze houdt haar pups goed in het oog, likt ze, wast ze en checkt wat er is als er 1 aan ‘t piepen is. We kunnen er uren naar kijken.

EN  Yesterday, on 16-12-2016, Tika has given birth to a wonderful beautiful litter of 12 puppies. You only dream of such a prosperous, fast delivery and it feels like a great miracle that Tika has accomplished it this way. The first puppy came at 10.45 am and at intervals of sometimes an hour, sometimes half an hour, sometimes 20 minutes, one after the other puppy appeared. They appeared seemingly without effort, with only a few contractions per puppy. I had to catch one of the puppies in the yard when I took her out for a pee! Luckily I had a towel with me, and I went quickly inside. They almost appeared in ‘gender order’: female, male, female, male, etc. Finally, Tika gave birth to 6 females and 6 males; a king’s wish :-). They were all at good weight at birth: between 400 and 500 grams. When the first 2 or 3 puppies were born Tika didn’t really know what to do with them. After three or four pups Tika became a real “mother.” And now she’s doing  fantastic; she takes good care of them, keeps an eye on them, washes them and checks what is going on when one squeals. We can watch it for hours.