De markt op …

NL  Na de stilte van het bos op woensdag, de drukte van de markt op vrijdag… Met de hele bubs in drie boodschappenkarretjes hadden we een bekijks op de wekelijkse Leersumse markt. Natuurlijk was de meest gestelde vraag door marktgangers of ze te koop waren, maar nee, de 12 gouden mandjes zijn al gevonden! De pups waren vooral erg nieuwsgierig en konden flink wat geluiden en geuren in zich opnemen. Vooral bij de slagerskraam en de kraam met dierenbenodigdheden gingen de koppies omhoog en de neuzen de lucht in.

EN  After the silence of the forest on Wednesday, the bustle of the market on Friday … with the dozen in three shopping carts we attracted a lot of attention on the weekly Leersum market. Of course, the most asked question by market goers was if they were for sale, but no, the 12 golden baskets have been found! The pups were very curious and could experience lots of new sounds and smells. Especially at the butcher’s stall and the stall where animal requirements were sold the heads went up and the noses were put in the air.