En de laatste 4

NL  En de laatste 4 borstvlekjesbeschrijvingen zijn : Amakhala praktisch zonder wit, Asubima met haar ‘kies’, Ayum met z’n ‘rog’ en Ajai met haar ‘paddenstoel’.

EN  And the last four chest patch descriptions are: Amakhala practically with no white, Asubima with her ‘molar’, Ayum with his ‘stingray’ and Ajai with her ‘mushroom’.