Kanjers zijn ‘t

NL  En ‘t groeit en ‘t groeit … 6 pups zijn de vier kilo al gepasseerd, de andere 6 volgen gestaag. Nog steeds een tevreden nestje, dat zei ook de chipper van de Raad van Beheer :-). Ze zijn deze week gechipt en morgen krijgen ze hun eerste enting. Steeds zelfstandiger worden ze. Ze laten uiteraard steeds meer van zich horen. Onderling wordt de rangorde uitgemaakt; het gaat spelenderwijs, maar soms is het zo’n gekrijs dat je je afvraagt of het inderdaad alleen spel is? ‘s Morgens sluip ik in ‘t donker de keuken in om het voer klaar te maken. Zodra ze door hebben dat er eten aan komt, bijvoorbeeld als ze de bakjes tegen elkaar aan horen kletteren, of als het licht aan gaat, dan is het een kabaal van jawelste (huilende, keffende en joelende geluidjes en pootjes die krabbelen tegen het hekje … oh, dit ga ik over een paar weken zoooo missen ;-). Voerbakjes betekent …. Aanvallen! Is het eten op, dan wordt er gespeeld. Dat betekent sjorren, trekken, bijten, springen, rennen, vliegen, vallen, tuimelen, opstaan en weer doorgaan. Of neerploffen op het kleedje of op de schommel en in een korte, diepe slaap sukkelen. Daarna alles weer van voren af aan. Wat is het leven nu nog heerlijk en simpel voor een pupje van de lion teasers. (op de foto: meisjes ‘wit met bloem’, ‘geel’ en ‘roze’)

EN And they grow and grow … 6 pups have already passed the four kilos, the other six follow steadily. It is still a satisfied litter, als0 the guy who has put the identification chips of the Dutch Raad van Beheer. Tomorrow they get their first vaccination. They are becoming more independent. They they make themselves heard more and more. The ranking within the pack is being determined; it’s done in a playful manner, but sometimes they emit so much screeching that you wonder whether it is indeed only a game? In the morning I sneak in the dark towards the kitchen to prepare the food. Once they grasp that food is coming, e.g.  when they hear the food trays clatter against one another, or when the light turns on, then the noise starts (howling, barking and bawling sounds and paws scramble against the fence. .. oh, I’m going to miss these sounds awfully in a few weeks time ;-). Food trays means …. Attack! when the food is gone, then it’s play time. That means lashing, pulling, biting, jumping, running, flying, falling, tumbling, get up and go again. Or flop down on the mat or on the swings and stagger in a short, deep sleep. Then it all starts again from the beginning. Life is still delicious and easy for a puppy from the lion teasers. (0n the picture: girls ‘white with flower’, ‘yellow’ and ‘pink’)