Oogjes geopend

NE  Ons 12-tal is al weer 2 weken oud. Het leven is één en al puppy’s en we genieten ervan. Tika, die de eerste week geen moment van de zijde van haar kroost wilde wijken, gaat vanaf de 2de week elke dag even mee uit wandelen en ze ligt ook regelmatig in haar eigen mandje. Momenten van rust voor haar. Elke dag rond 19.00 uur wegen we de pups; ze groeien allemaal goed, maar er zitten een paar ‘zware jongens en meiden’ bij. ‘Meisje panterprint’ en ‘jongen oranje’ gaan aan kop met hun heerlijk dikke buikjes. De ene dag is de procentuele groei t.o.v. de dag ervoor bij de ene pup iets minder, en de andere dag is het weer een andere pup die een iets lager groeipercentage heeft. Zo is er geen een waar we ons zorgen over hoeven maken. ‘Meisje paars’ die het laagste geboortegewicht had heeft een van haar broertjes en een van haar zusjes ‘ingehaald’! En dat terwijl ze er iets minder moeite voor lijkt te doen om een tepel te bemachtigen en om vervolgens goed te gaan zuigen; ze gaat meestal gewoon op haar rug liggen en laat de melk stromen :-). Op dag 10 zijn de oogjes open gegaan van ‘jongen lichtblauw’ en de dag erna volgden al zijn broertjes en zusjes. Het duurt nog even voordat ze echt goed kunnen zien. Ze hebben ook hun eerste stapjes gezet, nog heel wankel en waggelend.

EN  Our 12 puppies are already two weeks old. Life is all puppies and we enjoy it. Tika would not depart for a moment from the side of her offspring in the first week, but from the 2nd week we take her out every day for a walk and she regularly sleeps in her own basket. This are moments of rest for her. Every day around 19 h we weigh the pups; they all grow well, but there are a few “heavy boys and girls”. ‘Girl leopard print “and “orange boy ” are taking the lead with their great big bellies. The percentage of growth relative to the previous day varies; one day one pup grows a little less, and the other day it is yet another puppy that has a slightly lower growth rate. There is not one pup that we should worry about. ‘Girl purple “which had the lowest birth-weight has ‘beaten’ one of her sisters and one of her brothers! And this while she seems to do little effort to get a nipple and then to suck properly; she usually just lies on her back and lets the milk flow :-). On day 10, ‘light blue boy’ opened his eyes and the next day all his brothers and sisters had their eyes opened. It will take some time before they can see well. They also took their first steps, still very shaky and waggly.