‘Vliegende eekhoorn’

NL  Al bij de geboorte hebben we alle 12 pups beschreven aan de hand van de witte borstvlek en eventuele witte teentjes. En nu noemen we de pups vaak bij hun borstvlekbeschrijving; zo hebben we bijvoorbeeld een ‘vliegende eekhoorn’ en een ‘kerstboom’. Op bijgaande fotocollage staan (met de klok mee): Abuko met z’n ‘vogel’, Addo met z’n ‘loofboompje’, Akanda met haar ‘kampioensbeker’ en Arusha met haar 3 stipjes.

EN  Already at the birth we have made a description of all 12 pups on the basis of the white patch, and any white cloves. And now we often call the puppies by the chest patch description; for example, we have a ‘flying squirrel’ and a ‘Christmas tree’. On the accompanying photo collage (clockwise): Abuko with his ‘bird’, Addo with its ‘deciduous tree’, Akanda with her ‘champion cup’ and Arusha with her three little dots .