Voilà het volgende 4-tal

NL  En op bijgaande foto (met de klok mee, vanaf links boven): Abidjatta met haar ‘dubbel Afrika’, Ahrash met zijn ‘vliegende eekhoorn’, Ankasa met z’n ‘kerstboom’ en Awash met z’n piepkleine borstvlekje.

EN  And on the accompanying photo (clockwise from top left): Abidjatta with her ‘double Africa’, Ahrash with his ‘flying squirrel’, Ankasa with his ‘Christmas tree’ and Awash with his tiny chest spot.